Teknikåttans frågetävling får nytt tävlingsupplägg

Med nytt upplägg för i år hoppas Teknikåttan inspirera och levandegöra tekniska problem och visa på att matematik och naturvetenskap finns runtomkring oss.

Emma Frisk, Nationell projektledare för Teknikåttan beskriver kortfattat förändringarna så här:

  • Att klassuppgiften som tidigare varit integrerad i tävlingen avskiljs och blir en egen tävling där eleverna utmanas i kreativitet och innovationsförmåga. Klassuppgiften presenteras i november så att lärare i god tid ska kunna planera att delta i tävlingen under vårterminen. Klassuppgiften kopplar precis som med allt som T8 gör till läroplanen.
  • Vi har ett nytt samarbete med Tekniska museet och vi planerar att hålla vår stora riksfinal hos Tekniska museet 2023.
  • Det som man kanske främst förknippar med Teknikåttan är ju vår kvaltävling, region och rikstävling. Dessa finns kvar som Teknikåttans frågetävling. I kvaltävlingen, som är den del som når flest elever, gör vi en stor förändring då vi just nu håller på att producera en film i vilken tävlingens frågor ställs. Vi hoppas att vi med filmen kan väcka större intresse för teknik, ma, no hos eleverna. Filmen gör nedslag på fyra platser; Tekniska museet, en forskningsanläggning, hos ett företag för att visa på ingenjörsyrkets bredd (i år samarbetar vi med Volvo ce), samt hos ett av våra lärosäten (i år på Linnéuniversitetet där Riksfinalen ska hållas 2022)

Läs vidare [Teknikåttan]