Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

NOMAD nr 3-4, 2021 är ett tematisk nummer med tio artiklar.

Camilla Björklund and Anna-Lena Ekdahl
Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions

Inger Eriksson, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman and Sanna Wettergren
Tasks, tools, and mediated actions – promoting collective theoretical work on algebraic expressions

Janne Fauskanger and Raymond Bjuland
Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction

Charlotte Krog Skott, Louise Laursen Falkenberg and Ida Redder Honoré
New mathematics teachers’ learning when participating in induction on mathematics education – a case study of two lower secondary teachers

Pernilla Mårtensson and Anna-Lena Ekdahl
Variation theory and teaching experiences as tools to generate knowledge about teaching and learning mathematics – the case of pre-service teachers

Hanna Palmér and Jorryt van Bommel
Teachers’ participation in practice based research – a methodological retrospect

Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Carina Granberg, Johan Sidenvall and Johan Lithner
Initiating teacher-researcher collaboration to support students’ mathematical problem-solving

Anita Tyskerud
Utvikling av matematikkundervisning – en kommognitiv analyse av rutiner i klasserommet

Mark Hoover and Deborah Loewenberg Ball
Practice-based research on the teaching of mathematics: progress and imperatives for the future

Hamsa Venkat
Practice-based research on mathematics teaching: A developmental turn?

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.
Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer