Matteundervisningen läggs om i stort forskningsprojekt

Över 1 000 lärare testar nya sätt att lära ut matematik på lågstadiet. Men för att lyckas med forskarnas nya undervisningsmodell krävs en bred uppbackning från hela kommunen. Matteläraren Elise Pettersson i Landskrona ser redan nu fina resultat av satsningen. Undervisningsmodellen Tänka, resonera och räkna (TRR F–3) används så här långt i 14 kommuner. Hur många skolor och lärare som medverkar varierar, men gemensamt är att lärarna använder ungefär halva sin arbetstid till modellen.

Läs vidare [Ämnesläraren]