Lärdomar fjärr- och distansundervisning

Kalmarsunds gymnasieförbund har gjort en undersökning bland lärare och studenter och ställt två huvudsakliga frågor.

Vad finns det som lärarna tänker annorlunda kring inom sin undervisning när de har erfarenheter av fjärr- och distansundervisning?

Vilka konkreta metoder har lärarna tagit med sig eller planerar att använda från tiden med  fjärr- och distansundervisning?

Läs vidare [Ikt pedagogerna]