Framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

Läs vidare [It-pedagogen]


Läs även tidigare Aktuellt 2021-09-13