Fler unga tjejer programmerar på pojkfritt läger

Den ideella föreningen Ung Vetenskapssport anordnar helgen 22–24 oktober ett matematik- och programmeringsläger i Lund för tjejer och ickebinära personer.
Tjejer är generellt sett mycket underrepresenterade i programmerings- och matematiksammanhang.
Läs mer [Ungvetenskapssport]