Undervisningen i programmering behöver utvecklas och förbättras

Skolans undervisning i programmering är idag oftast begränsad till olika praktiska aktiviteter. Eleverna får experimentera med programmering, men de får ingen generell förståelse av hur tekniska föremål i vår vardag styrs med programmering.
Det visar en ny avhandling som även identifierat vad som krävs för att utveckla undervisning i programmering inom teknikämnet.

Läs mer [IT-pedagogen]
Läs även [Forskning.se]