LUMA 2021 på Zoom

Pandemin sätter fortfarande käppar i LUMA-hjulet och därför är den fysiska konferensen uppskjuten till september 2022.

Däremot kommer en halvdag på Zoom att genomföras torsdag den 11 november kl 13.00-16.00 med fokus på distansundervisning. Mer information om detta tillfälle kommer i slutet av september.