Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences

Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences är ett nytt referensverk som ges ut på förlaget Springer. Boken omfattar 2 824 sidor och behandlar ämnet matematiks roll i förhållande till en mängd andra ämnen inom naturvetenskap och konst. Arbetet med boken har pågått under 2016–2021.

Läs mer [Springer] samt Linnéuniversitetet