Forskare: Skolverket är otydliga om programmering

Programmering bör knytas närmare teknikämnet, anser forskaren Peter Vinnervik.
– Inget hindrar att även matematiklärare utforskar programmering, men teknikämnet ska ha huvudansvaret. Att dela upp ansvaret är inte bra, säger han.

Läs vidare [Ämnesläraren]