En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

Vad kännetecknar elevernas handlingar i möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1? Det är en av frågorna som Sofie Arnell undersöker i sin avhandling.

Läs mer [Skolporten]