Elever har svårt att koppla kodning till vardagsteknik

Elever är ofta duktiga på att koda och använda programmering när de experimenterar, men de förstår inte hur fjärrkontroller och vardagsföremål styrs med digital teknik. Lärarna behöver hjälpa dem att se hur experiment och verklighet hänger ihop, menar forskaren Anne-Marie Cederqvist.

Läs vidare [Läraren]