Arbeta med språkstörning i matematik­undervisningen

Lär dig mer om vad som kan vara särskilt utmanande i matematikundervisningen för elever med språkstörning och ta del av pedagogiska strategier som kan stötta lärande och utveckling.

Läs mer [SPSM]