Kängurustatistik för 2021

Nu finns den samlade statistiken för Kängurutävlingens olika klasser tillgänglig.

Du som har utnyttjat möjligheten att använda något eller några av våra rättningsstöd har motsvarande presentationer av resultaten för dina klasser. Då kan du enkelt göra jämförelser med det samlade resultatet i respektive känguruklass.

Gå till årets samlade kängurustatistik …