Robotar och samverkan är nycklar till framtidens skolundervisning i programmering

Hur kan man utforma undervisningen så att elever i grundskolan blir duktiga på datalogiskt tänkande? Att använda sig av robotar och att utmana eleverna är två av svaren i en studie som vann pris vid en internationell konferens nyligen. Att forskare samarbetar med lärare i utformningen av undervisningen är ett tredje svar.

Läs vidare [Linnéuniversitetet]