Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

NOMAD nr 2, 2021 innehåller fyra artiklar.

Dorte Moeskær Larsen and Morten Misfeldt
Fostering mathematical reasoning in inquiry-based teaching – the role of cognitive conflicts

Tomi Kärki, Jake Mcmullen and Erno Lehtinen
Designing a game-based environment for enhancing rational number knowledge

Beate Nergård and Kjersti Wæge
Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool

Åsa Wedin
Languaging in mathematics classrooms – space for students’ varied language repertoires in the Language introduction program in Sweden

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.
Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer