Mycket matte på schemat – svensk grundskola i Europatoppen

EU-nätverket Eurydike jämför hur mycket undervisningstid elever i 39 europeiska länder fick läsåret 2020/21. Grundskolor i Sverige, Lettland och Kroatien räknas till den absoluta Europatoppen när det gäller matematik – inga andra länder i undersökningen lägger ner så stor del av undervisningstiden på ämnet.

Läs vidare [Universitets- och högskolerådet]