Två nya professorer i matematikdidaktik

Angelika Kullberg och Ola Helenius har anställts som professorer i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. De forskar båda två om undervisning i matematik och arbetar i nära samverkan med lärare och skolor.

 

Läs vidare [Göteborgs universitet]