Så kan matematiklärare använda digital teknik i geometrin

Med digitala verktyg i undervisningen kan läraren skapa miljöer som gör att elever kan testa och undersöka geometriska figurer, konstaterar Peter Markkanen i sin avhandling.

Läs vidare [Skolporten]