Så hjälpte matematikläraren Martina sin elev med dyskalkyli

Det talas betydligt oftare om dyslexi än dyskalkyli, tycker matematikläraren Martina Östergren på Riksgymnasiet i Kristianstad. Så här hjälpte hon en elev med svår dyskalkyli.

Läs vidare [Skolvärlden]