Hvordan tenker vi tall?

Mange treåringer kan telle til ti! Eller kan de egentlig det?

Å lære å telle er en prosess som består av flere faser. Ulike forskningsmetoder avslører hvor mye små barn egentlig skjønner av tallrekken.

Läs vidare [Blogg.forskning.no]