25/5 Webinarium med NVL och ViS

Tisdag, 25 maj kl.15, arrangerar NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) tillsammans med ViS matematiknätverk ett digitalt seminarium på temat Matematik
och språk med Håkan Lennerstad som medverkande.

Läs vidare och anmäl dig här [NVL]