Varför begriper vi inte sannolikheter?

Vi människor är dåliga på att göra sannolikhetsbedömningar. Vaccin är mindre farligt än att bli covid-smittad, men få tycks begripa att det rör sig om en 600-faldig skillnad.

Läs vidare [Fokus]