Så får vi matematikkunskaperna att lyfta

Fem förslag för att få en bättre matematikundervisning – och bättre resultat, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, i Ny Teknik.

Läs vidare [Lärarnas riksförbund]