Lovskola och extra åtgärder ska hjälpa eleverna till examen

Pandemin och distansundervisningen har slagit hårt mot gymnasieelevernas motivation och skolresultat. De flesta kommuner i Sörmland erbjuder extra stöd och har haft lovskola under både sport- och påsklovet.

– Det vi hör är att de tappar suget, och det gäller inte bara elever som har det svårt utan även elever som har det väldigt lätt för sig, säger biträdande gymnasiechefen i Eskilstuna, Mart Saamel.

Läs vidare [Svt]