De har översatt mattetermer – till 26 olika språk

Att översätta matematiktermer till andra språk kan vara väldigt komplicerat. I vissa fall nästintill omöjligt. Nu har NCM och Skolverket utformat ett nytt stödmaterial, med matematiktermer på 26 olika språk.

Läs vidare [Läraren]

Se tidigare Aktuellt från 2021-04-14