Pressmeddelande: Matteappen digitaliserar diagnostiska test från NCM

Nu står det klart att Matteappen får göra en utprövning för att digitalisera diagnostiska test från Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, och göra dessa tillgängliga på webben. Projektet kommer inledningsvis att hålla på fram till sommaren 2021.

Den bok NCM har sålt mest av heter “Förstå och använda tal”. Den beskriver mycket som är viktigt att tänka på vid undervisning om taluppfattning och tals användning i hela grundskolan. Boken innehåller även diagnoser för varje årskurs, och stöd för hur läraren kan koppla resultat på diagnoserna till vad som behöver behandlas i undervisningen.

– Användare av “Förstå och använda tal” har efterfrågat digitala versioner av diagnoserna, och NCM har undersökt olika lösningar för en möjlig digitalisering. I det sammanhanget har samarbetet med Matteappen vuxit fram, och det ska förhoppningsvis leda till en fungerande tillgång till digitala versioner av testerna i boken, förklarar Peter Nyström.

Från diskussioner med NCM har Matteappen insett hur otroligt noggrant testerna i “Förstå och använda tal” utformats, och vilka bra verktyg de kan vara för att upptäcka eventuella missuppfattningar om tal i klassen och hos enskilda individer, berättar Björn Runow som är ansvarig för projektet på Matteappen.

– När Matteappen och NCM nu i ett tätt samarbete digitaliserar testerna bibehålls kvaliteten, samtidigt som lärare ges större möjligheter att på ett tidseffektivt sätt använda det grymma material som NCM har gett ut. Förutom att vissa delar av testerna rättas automatiskt, kommer en stor tidsvinst för lärare från att de slipper mycket av efterarbetet med att sammanställa resultat och avgöra vilket innehåll i boken som ska användas för att överbrygga missuppfattningarna som visat sig i testerna. Rekommendationer gällande detta ger Matteappen ut på klass- och individnivå — helt “automagiskt”, säger Björn Runow på Matteappen.

På NCM hoppas man att digitala versioner av diagnoserna ska underlätta användningen av dessa och få än fler att använda sig av dem, säger Peter Nyström.

– Samtidigt är det angeläget att diagnoserna inte används fristående från bokens innehåll. Vi hoppas att vi tillsammans med Matteappen ska kunna skapa ett tillgängligt diagnostiskt verktyg som också ger det stöd för åtgärder baserade på resultaten som finns i boken, säger Peter Nyström.

De diagnostiska testen kommer att släppas senare under våren 2021. Dessa kommer att fungera som pilotomgång som ska utvärderas och se om det blev önskad effekt och att det fungerar att digitalisera dem.

Henrik Appert
Grundare och VD, Matteappen