Osäkert om NP i matte blir helt digitala

Nationella proven i matematik kan bli både digitala och manuella. Provet ska pröva kunskaperna i matematik, inte hur duktig man är på att förstå en viss typ av digitalt verktyg, betonar Anders Boman, enhetschef på Skolverket.

Läs vidare [Läraren]