Har människan uppfunnit matematiken?

Är matematiken något som människan skapat eller finns den redan i universum och är något som vi successivt upptäcker?

Läs vidare [Forskning & Framsteg]