Frigjord från räkneboken – mattelärare prisas för kreativ undervisning

Annika Macklin, mellanstadielärare på Snättringeskolan i Huddinge, får Vetenskapsakademins pris i matematik för sin individanpassade undervisning.

Läs vidare [Skolvärlden]