Bättre matte – inte platser – löser ingenjörsbristen

Matematik är själva stommen i ingenjörsutbildningarna och den måste byggas tidigt. Möjligheten att bli ingenjör grundläggs redan i grundskolan, skriver Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Läs vidare [Dagens Industri]