”Skolmatematiken är i kris – så behöver det faktiskt inte vara”

Den nya kursplanen för matematik och programmering stannade på pappret och allt förblev vid det gamla, skriver Claes Johnson, professor emeritus i matematik.

Läs vidare [NyTeknik]