X – men sen då?

Vilka möjligheter till tidig algebra erbjuds i svenska kursplanen i matematik och läroböcker i matematik för skolans tidiga år? Det är en av frågorna som Lars Madej undersöker i sin avhandling.
Läs vidare [Skolporten]