Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Kunskapen om hur motivation för matematik utvecklas är begränsad, särskilt i grundskolans tidigare år. Detta hoppas forskare nu kunna lösa genom att granska hur lärare i olika länder i sin dagliga praktik främjar motivation och lärande i ämnet.
– Matematisk kompetens är viktigt för elevers framgång senare i livet, säger Cecilia Thorsen, ansvarig forskare vid Högskolan Väst.
Läs vidare [Högskolan Väst]