Digital eftermiddag – Språk, kultur och matematikundervisning

Svenska Kommittén för Matematikutbildning, SKM bjuder in dig som arbetar i grundskolan till en digital eftermiddag kring
Språk, kultur och matematikundervisning.

Innehåll: Eftermiddagen den 26/1 2021 kl 15.30-18 består av två delar.

Den första delen innefattar tre korta inspirationsföreläsningar.

Den andra delen består av diskussioner och workshops kring lektionsaktiviteter som kan stötta lärande i flerspråkiga matematikklassrum.

Deltagarna arbetar i grupper med stöd av så kallade lektionspiloter.

Läs mer och anmälan [SKM] (pdf)