Så kan mattelärare utnyttja Netflix succéserie

Koordinatsystem, algebra och geometri är några av de avsnitt i matematiken där schack kan vara ett komplement i skolundervisningen. Andreas von Schéele, lärare i matematik och naturkunskap på Brinellgymnasiet i Nässjö, anknyter ofta till spelet på sina lektioner.
– När vi löser ekvationer liknar jag ibland de matematiska processerna med att man flyttar en schackpjäs. I geometrin kan man utgå från att schackbrädet är en kvadrat som består av 64 mindre kvadrater, säger han.
Läs vidare [Läraren]