Programmering lyfter inte elever i matte

För att lära sig matematik med hjälp av programmering behöver eleverna bättre kunskaper i programmering och hur de kan använda programvaror. Kursplanen i matematik bör ändras, slår forskningsinstitutet Ifous fast i en ny rapport.
Läs vidare [Läraren]