I skogen blir siffrorna verkliga

På Hammarlundens högstadium arbetar lärarna i matematik och NO ofta utomhus. En skolskog och ett uteklassrum ger goda förutsättningar att ta med undervisningen ut.
Läs vidare [Grundskoletidningen]