Högpresterande länder dödar elevers intresse för matematik – särskilt för tjejer

I länder med högst resultat på matematikprov har elever ofta ett lägre intresse för ämnet matematik. En ny studie från MDH visar att den negativa effekten är ännu starkare bland flickor än bland pojkar.
I studien tittade forskare på resultaten från över 500 000 åttondeklassare från 50 länder, vilka deltagit i den internationella undersökningen TIMSS åren 2011 eller 2015. Utöver ett matematikprov svarade eleverna på frågor om sitt intresse för matematiklektionerna. Bland de mest lågpresterande länderna, såsom Oman, Palestina, Sydafrika och Syrien, fann man det högsta intresset för matematik. I dessa länder visade det sig till och med att flickorna var ännu mer intresserade än pojkarna.
Läs vidare [Mälardalens högskola]