Fortsatt krav på godkänt i matematik och svenska för sommarjobb

Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att behålla linjen om godkända betyg i svenska och matematik för att få ett sommarjobb via kommunen 2021. Sigtuna kommun införde inför i år krav på att elever som söker sommarjobb via kommunen också ska ha godkända betyg i svenska och matematik. När Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om sommarjobben 2021 kvarstår kraven, de elever som inte har godkänt i matematik och svenska erbjuds att gå i sommarskola. Ungdomar som kan söka ska gå i åk 2 i gymnasieskolan eller åk 3 i gymnasiesärskolan.
Läs vidare [märsta.nu]