Forskningscentrum är en yrkesmässig kick

Ett forskningscentrum för de egna ­lärarna finns på Saltsjöbadens Samskola i Nacka. Syftet är att bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Matematiklärarna Ann-Sofie Berg och Maria Lindholm tycker att projektet har utvecklat dem yrkesmässigt.
Läs vidare [Läraren]