Forskare om Timss: Övertolka inte resultaten

– Det är vettigt att delta, men man ska alltid tolka resultaten med försiktighet, säger forskaren Samuel Sollerman, föreståndare för Stockholms universitets Prim-grupp, som utvecklar nationella prov, och är ansvarig för de svenska matematikdelarna i de senaste Pisa- och Timssundersökningarna.

Sollerman fann flera tecken på att svenska elever inte är lika motiverade som elever i andra länder att göra sitt bästa i ett internationellt kunskapstest.

Läs vidare [GP]