Mentor på distans till särskilt begåvade barn i glesbygd

Är du lärare och har elever som du misstänker är särskilt begåvade inom matematik?  Tipsa dem gärna om möjligheten att få en mentor på distans!
Eller är du en lärarstudent som gärna vill bli mentor? Gå in och gör din ansökan hos Intize!
Mentorskapet för särskilt begåvade barn på distans riktar sig till grundskolebarn i glesbygd som behöver extra utmaning när det kommer till matematik. Genom Intize träffas barnen efter skoltid i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor får utforska matematikens värld.
Mer information och ansökan på www.intize.org/sarskild-begavning/