Fjärrundervisning kan bli kvar även efter Corona – men inte i helklass  

En ny Örebrostudie har undersökt hur skolor lyckats med undervisningen på distans under våren – mellan mars och maj. Den visar att elever främst har fått jobba på egen hand och att det varit mindre diskussioner och interaktivitet. Samtidigt planerar många skolor att behålla fjärrundervisning, inte för hela klasser, men för vissa elever.

Läs forskningsrapporten