Elevers upplevelse av matte påverkas av gruppens kunskapsnivå

Matematikgrupper indelade efter prestationsförmåga kan påverka enskilda elevers upplevelse av matematik i skolan. Detta visar en finsk studie.

Läs vidare [Sveriges Radio]