Stipendier för projekt som främjar matematiskt lärande

Nu går det att söka projektmedel från Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande. Fonden delar från och med januari 2020 årligen ut medel till lärare och studerande, för att möjliggöra projekt ämnade att stärka och utveckla undervisningen i matematik på framför allt gymnasienivå.

Ansök senast den 15/11

Läs vidare [Mariasfond.org]