Matematikdidaktiska forskarseminarier

“Seminarieserien i matematikämnets didaktik innefattar öppna högre seminarier MERS där inbjudna talare från MND eller gäster från andra institutioner/universitet presenterar och diskuterar aktuell forskning. Seminarierna sker via Zoom.”

Läs mer [Stockholms Universitet]