Varifrån kommer bra idéer?

Tre viktiga innovationer som ligger till grund för vårt moderna tänkande har sitt ursprung i tre brittiska män under 1600- och 1700-talen. Statistik, exakt tidmätning och vetenskapliga experiment verkar bottna i samma miljö.