Bedömning med fokus på feedback i det dagliga

Lisa Björklund Boistrup är professorn som forskar om hur man bäst lär ut matematik till barn. Hon vänder sig mot ett ensidigt fokus på bedömning och enkelt mätbara mål.

– Bedömning är ofrånkomligt, men det är inte per definition något bra, säger hon.

Läs vidare [Läraren]