Disputation: Lotta Wedman, 11/9

Lotta Wedman vid institutionen för didaktik och pedagogiskt profession , Göteborgs universitet, försvarar sin avhandling med titeln

The concept concept in mathematics education: a concept analysis.

11 september, 2020

Läs vidare [Utbildningsvetenskapliga fakulteten]